Zásady ochrany osobních údajů služby Balicky.eu

Osobní data zákazníků

 1. Provozovatel služby Balicky.eu se zavazuje neposkytnout osobní údaje registrovaných zákazníků třetím stranám a chránit je před zneužitím. Osobní data zákazníků jsou zabezpečena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. Přístup k nim mají pouze pověřené osoby z řad zaměstnanců provozovatele služby a dodavatele systému Balicky.eu.

 2. Osobní údaje budou využity výhradně za účelem komunikace se zákazníkem a realizace objednaných služeb, např. pro vyhotovení nezbytných účetních a daňových dokladů, identifikaci zákazníkovy platby učiněnou bankovním převodem, atd.

 3. Zákazník dává při registraci provozovateli souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci poskytnutých osobních údajů, a to až do doby odvolání svého souhlasu.

 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 5. Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky, anebo byla uvedena během registrace, jsou považována za důvěrná. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřeby provozovatele.

 6. Při nakládání s osobními daty se poskytovatel služby Balicky.eu řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. Provozovatel se zavazuje neposkytnout tato data třetím stranám, kromě těch, které přímo souvisejí s využíváním služby Balicky.eu (přepravci, banka apod.). V takovém případě si provozovatel služby Balicky.eu vyhrazuje právo předat data v nutném rozsahu třetím osobám.

 7. Pokud se zákazník přihlásí k odběru novinek, provozovatel rozesílá do registrované emailové schránky obchodní sdělení s novinkami a akcemi maximálně dvakrát do měsíce. Zákazník může svůj souhlas se zasíláním kdykoliv odvolat.

 8. Provozovatel si vyhrazuje právo v mezích zákona využít svého práva ověřit si pravdivost údajů uvedených v registračním formuláři.

 9. Zákazník má právo požádat o vymazání osobních údajů. V takovém případě se provozovatel služby zavazuje uživatelova data dostatečně znehodnotit způsobem, který zajistí jejich faktickou nepoužitelnost a přitom neporuší datovou integritu databázové struktury systému Balicky.eu.

Použití souborů cookies

 1. Co jsou to cookies?

  Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk prostřednictvím webového prohlížeče. Tento soubor obsahuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Více o cookies naleznete např. na stránce Wikipedia.

 2. Ukládaná data

  Návštěvníkům našich webových stránek neukládáme do souborů cookie žádné osobní informace. Data uložená systémem Balicky.eu do souborů cookie jsou pouze a čistě technického charakteru, jako např. předvolby stránkování, identifikace prohlížeče (session_id), atd.

 3. Mohu cookies zablokovat?

  Většina prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky. Pokud nechcete, aby Váš prohlížeč cookie přijímal, můžete jej nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás informoval o pokusu umístit soubory cookie do vašeho počítače vždy, když se o to systém Balicky.eu pokusí.

  Mějte ale na paměti, že když používání souborů cookie zcela zablokujete, dojte k zásadnímu omezení funkčnosti systému Balicky.eu, např. se nebudete moci přihlásit do svého účtu. Informace o prohlížečích a způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách jednotlivých prohlížečů:

 4. Cookies třetích stran - Google Analytics

  Cookies třetích stran používáme především ke shromažďování statistických údajů v souhrnné podobě v analytických nástrojích, jako jsou Google Analytics a Coremetrics. Takto použité cookies jsou jak trvalé, tak i dočasné cookies (session cookies). Trvalé cookies jsou uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení po dobu ne delší než 6 měsíců.

  Zablokování cookie třetích stran může mít za následek částečnou nefunkčnost systému Balicky.eu, např. přihlašování účtem Facebook.